Velkommen..!

Logg inn

Det var først gjennom bestefar på mammas side at min oppmerksomhet ble rettet mot slekten og slektsgranskningen. Jeg har etterhvert også adoptert bestefars sanne interesse for menneskene bak navnene, det være seg min egen eller min bedre halvdels familie. Jeg finner slektsgranskningen både fascinerende og ikke minst viktig. Det handler for meg om tilhørighet og identitet.

Selv er jeg født og oppvokst på Gruben i Rana kommune i Nordland, mens Wenche er født og oppvokst på Røra i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Våre aner kommer fra det ganske land - og noen sågar fra andre land. Men det kan vel nevnes at brorparten av det jeg har samlet sammen til nå dreier seg om mennesker fra Nord-Norge og Trøndelag-fylkene.
I tillegg har jeg etterhvert fått samlet inn en del informasjon om de av våre slektninger som reiste over til USA og bosatte seg der. Jeg har også i den senere tid etablert kontakt med mange av nevnte utvandreres etterkommere, og har en del spennende prosjekter på gang i befatning med disse.

Nedtegnelsene blir på en måte mitt lille bidrag til å udødeliggjøre disse menneskene. Mennesker som levde og døde i en annen tid og et på mange måter helt annet samfunn enn det vi kjenner og er vant til i dag. Mennesker som direkte og/eller indirekte faktisk har vært med på å gjøre meg til den jeg er.

Og så har jeg jo selvsagt oppdaget at slekten er breddfull av flotte og interessante mennesker som i aller høyeste grad lever og virker den dag i dag.

Jeg kan med nokså stor sikkerhet følge mine egne aner i visse grener veldig langt tilbake i tid. Jeg fant også innpass i Benkestok-slekten, som var en av de opprinnelige norske adelsslekter, og en av de få som overlevde middelalderen. Slekten eide i sin tid mye jordegods i Båhuslen, i Härjedalen, på Vestlandet, i Nord-Norge og på Færøyene. Og slekten er godt dokumentert.

Det finnes selvsagt mange og gode grunner til å stille spørsmål om hvorvidt personopplysninger som stammer fra langt bak i tid faktisk er pålitelige. Det kan ofte være vanskelig å konstatere denslags, og man bør i noen tilfeller følgelig ta informasjonen som foreligger «med en god klype salt».
Betydningen av kildenoteringer og kildehenvisninger kan derfor ikke understrekes for sterkt. Når vi noterer kildeinformasjon gjør vi det enklere for oss selv dersom vi senere ønsker å gå tilbake for å sjekke informasjonen vi har hentet ut. Samtidig gjør vi det mulig for andre å kontrollere at opplysningene vi framlegger faktisk har sitt utspring i noe anskuelig.
Slektsforskeroppgaven dreier seg vitterlig mye om akkurat dette; å stadig søke nye kilder til informasjon, samt bearbeide, tolke, sidestille og sammenfatte de data man finner i kildene.
Og resultatene bør man konstant holde under lupen.


Ta kontakt

email imageTa kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer og/eller tilleggsopplysninger angående noe av informasjonen du finner på disse sidene.